Joomla

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Imprezy, konkursy, zloty

Regulamin VI Konkursu Win Domowych Łódź 2014

Email Drukuj PDF

Zapraszamy oficjalnie do udziału w Konkursie Win Domowych Łódź 2014. Wszystkich chętnych winiarzy prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 

 

Regulamin VI Konkursu Win Domowych Łódź 2014

1. Konkurs Win Domowych Łódź 2014 jest organizowany przez środowisko winiarzy łódzkich i sponsorowany przez firmę Biowin. Rozpoczęcie (ok. godz. 9) i zakończenie konkursu, łącznie z ogłoszeniem wyników, odbędzie się 15 listopada (sobota) 2014 roku w siedzibie Biowinu.
Organizatorzy konkursu wyznaczają Pełnomocnika Konkursu odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne i prawidłowy, czyli zgodny z regulaminem jego przebieg.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni winiarz, wytwarzający amatorsko wina, nie przeznaczone do sprzedaży. Ilość win wystawianych w konkursie przez jedną osobę jest ograniczona do trzech butelek. Udział w konkursie jest jednocześnie potwierdzeniem autorstwa wina.

Zabrania się wystawiania w konkursie win kupnych lub zawierających jakikolwiek dodatek wina kupnego.

Dodatek miodu w winach jest dopuszczalny pod warunkiem, że miód nie maskuje cech podstawowego surowca wina.

3. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wina zabutelkowanego w standardową zieloną szklaną butelkę typu bordeaux o pojemności 0,75 litra.

Butelka bordeaux

Jedynym dopuszczalnym zamknięciem jest korek. Wina musujące muszą być w butelkach szampańskich, zamkniętych odpowiednim korkiem i zadrutowanych. Butelki muszą być pozbawione jakichkolwiek naklejek oraz innych oznaczeń umożliwiających ich identyfikację.

Wyroby konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przysłać (koszty ponosi nadawca) na adres:
Biowin, 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141 z dopiskiem KONKURS w terminie do 14 listopada 2014 r.
Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Do każdej butelki musi być dołączony prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy formatu A4, który pobrać można TUTAJ. Formularz należy owinąć wokół butelki i przymocować gumką-recepturką.

Wszystkie butelki zostaną opatrzone przez organizatorów standardowymi naklejkami z kolejnymi numerami zgłoszeniowymi.

Zostaną one potem zastąpione przez przypadkowe numery konkursowe. Operacji tej dokonają w dniu konkursu przewodniczący odpowiednich komisji.
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zachować anonimowość wszystkich win, biorących udział w konkursie.

5. Każdy uczestnik musi zaklasyfikować (i przedstawić tę decyzję w formularzu zgłoszeniowym) swoje wino do jednej z następujących kategorii konkursowych:
I Wina białe i różowe: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 1 stopień (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym).
II Wina czerwone: wytrawne lub półwytrawne.
Maksymalny Balling wina: 1 stopień (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym).
III Wina białe półsłodkie lub słodkie.
IV Wina czerwone półsłodkie lub słodkie.


6. Niewłaściwe zaklasyfikowanie wina przez osobę zgłaszającą (przekroczony Balling maksymalny i/lub niepoprawne określenie barwy wina) skutkuje przeniesieniem wina do właściwej kategorii i komisji. Przewodniczący komisji zgłasza fakt błędnej klasyfikacji Pełnomocnikowi, który po sprawdzeniu formularza zgłoszeniowego (rodzaj surowca) i pomiarze cukromierzem może przenieść wino do właściwej kategorii lub pozostawić je i przekazać komisji stosowny komentarz.

Pełnomocnik konkursowy ma prawo, na wniosek komisji, dokonać w trakcie trwania konkursu dekodowania wina w celu sprawdzenia poprawności klasyfikacji przeprowadzonej przez organizatorów do danej kategorii. Wino następnie jest ponownie kodowane i kierowane do właściwej komisji. Czynność ta musi być wykonana w miejscu i sposobem uniemożliwiający poznanie wyniku dekodowania innym osobom.

Warunkiem odbycia się konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej 5 różnych win, wystawionych przez co najmniej 3 różnych uczestników.

Organizatorzy konkursu mogą ograniczyć liczbę kategorii konkursowych, łączyć kategorie bądź wyznaczyć dodatkowe podkategorie w zależności od frekwencji.

7. Komisja konkursowa składa się z minimum pięciu osób.

W każdej komisji zostaje ustanowiony przewodniczący który pośredniczy pomiędzy komisją a Pełnomocnikiem, pomaga komisji w pracy swoją wiedzą i doświadczeniem, przestrzega porządku pracy, podaje wina, mierzy Balling, ogłasza przerwy w pracy (z podaniem czasu przerwy).

Członkowie komisji konkursowej oceniają wina podwójnie zakodowane.

8. Wina biorące udział w konkursie będą punktowane według następujących kryteriów:

WYGLĄD maks. 2 pkt:

klarowność maks. 1 pkt:

 • idealnie przezroczyste, z połyskiem 1 pkt

 • przezroczyste 0,5 pkt

 • zamglone, opalizujące, mętne, osad, bąbelki gazu niewłaściwe dla typu wina 0 pkt


kolor maks. 1 pkt:

 • żywy lub przyjemny dla oka 1 pkt

 • brak lub odbarwienie, utleniony, brunatny 0 pkt


AROMAT maks. 4 pkt:

 • złożony, elegancki lub wieloowocowy 4 pkt

 • przyjemny, pociągający lub owocowy 3 pkt

 • czysty lub wyraźnie owocowy 2 pkt

 • prosty lub mało uchwytny lub silnie jedno-owocowy 1 pkt

 • brak, nieprzyjemny, chemiczny (siarkowy, octowy, octan etylu itp.) 0 pkt


RÓWNOWAGA maks. 5 pkt:

słodycz maks. 1 pkt:

 • normalna, właściwa dla typu wina 1 pkt

 • lekki brak lub nadmiar w stosunku do kwasowości 0,5 pkt

 • zdecydowanie nadmierna lub brak w odniesieniu do typu wina 0 pkt


kwasowość maks. 2 pkt:

 • zrównoważona i odpowiednia do typu wina 2 pkt

 • nieco za duża lub za mała 1 pkt

 • brak, nieprzyjemnie ostra, wyraźnie nadmierna, posmak octu 0 pkt


cierpkość/gorzkość (taniny) maks. 1 pkt:

 • zrównoważona, normalna, odpowiednia do typu wina 1 pkt

 • nieco nadmierna lub za mała 0,5 pkt

 • zdecydowanie za duża, nieprzyjemna lub brak 0 pkt


alkohol maks. 1 pkt:

 • poziom odpowiedni do kategorii wina 1 pkt

 • poziom lekko zaniżony lub zawyżony, ale akceptowalny 0,5 pkt

 • wyraźnie nadmierny lub zbyt słabo wyczuwalny 0 pkt


BUDOWA (STRUKTURA) maks. 1 pkt:

 • pełna i/lub odpowiednia do typu wina 1 pkt

 • nieco zbyt delikatna lub za mocna 0,5 pkt

 • pusta (mało ekstraktywna) lub zbyt potężna 0 pkt


SMAK maks. 2 pkt:

 • złożony, wielopłaszczyznowy 2 pkt

 • prosty lub jednoowocowy 1 pkt

 • wadliwy lub chemiczny 0 pkt


FINISZ maks. 1 pkt

 • długi, przyjemny 1 pkt

 • brak lub zanikający szybko 0 pkt


WRAŻENIE OGÓLNE maks. 5 pkt

 • wino zachęcające do dalszej degustacji   5 pkt
 • wino bardzo dobre , przyjemne 4 pkt

 • wino dobre , z charakterem 3 pkt

 • wino poprawne 2 pkt

 • wino przeciętne, bez szczególnie dokuczliwych błędów  1 pkt
 • wino wadliwe, niepijalne 0 pkt

 

Wino może zdobyć maksymalnie 20 pkt.

9. Sposób obliczania wyników jest następujący:
a) pełnomocnik lub osoby przez niego wskazane obliczają punktację poszczególnych win na podstawie arkuszy ocen sędziów.
b) dla każdego wina usuwane są dwie oceny skrajne (jedna o największej i jedna o najmniejszej ilości punktów).
c) dla poszczególnych win wyliczane są średnie arytmetyczne ucięte wyników według opisu z punktu b). Średnia arytmetyczna ucięta jest podstawą do przyznawania medali.

10. W zależności od ilości zdobytych punktów przyznaje się następujące medale:

18 - 20 pkt medal złoty
16,00 - 17,99 pkt medal srebrny
14 - 15,99 pkt medal brązowy

Honorowy tytuł Winiarza Roku 2014 przysługiwać będzie uczestnikowi konkursu, który zdobędzie największą ilość punktów liczonych sumarycznie według zasady:
medal złoty 3 pkt
medal srebrny 2 pkt
medal brązowy 1 pkt

Nagrodami w poszczególnych kategoriach są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Nagroda rzeczowa jest przyznawana jeżeli wino spełni oba następujące warunki:
1) zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii,
2) uzyska dostateczną ilość punktów, dającą medal.

Zwycięzcy mają prawo posługiwania się odpowiednimi znakami graficznymi (medalami) wyłącznie w odniesieniu do wina identycznego z nagrodzonym.

11. Wina zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

12. Wszystkie postanowienia organizatorów są ostateczne.

 

Wyniki V Konkursu Win Domowych Łódź 2013

Email Drukuj PDF

V Konkurs Win Domowych odbył się w Łodzi 16 listopada 2013 r. Zgłoszono 112 win, podzielonych na kategorie: białe i różowe wytrawne/półwytrawne (22 wina), białe i różowe półsłodkie/słodkie (40 win), czerwone wytrawne/półwytrawne (14 win), czerwone półsłodkie/słodkie (36 win).

Więcej…
 

Regulamin V Konkursu Win Domowych Łódź 2013

Email Drukuj PDF

Zapraszamy oficjalnie do udziału w Konkursie Win Domowych Łódź 2013. Wszystkich chętnych winiarzy prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 

Więcej…
 

V Konkurs Win Domowych Łódź 2013

Email Drukuj PDF

Wielkimi krokami zbliża się piąta edycja Konkursu Win Domowych, który odbędzie się w Łodzi 16 listopada br. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów domowego winiarstwa z całej Polski i świata. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma najważniejszymi faktami dotyczącymi konkursu oraz do przygotowania się do udziału!

 

Więcej…
 

XXXIV Zlot Łódzkich Winiarzy

Email Drukuj PDF

Łódzki Klub Winiarzy pragnie zaprosić wszystkich chętnych do udziału w kolejnym zlocie, podczas którego będziemy próbowali naszych trunków, oceniali je i dzielili się wiedzą na temat domowych alkoholi. Nie zabraknie oczywiście miejsca na rozmowy na inne tematy oraz dobrego jedzenia, o które zatroszczy się restauracja Cross Bar (ul. Łagiewnicka 219). Spotykamy się w piątek 20 września o godzinie 16:00. Do zobaczenia!

 


Strona 2 z 4