Łódzki Klub Winiarzy

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Najnowsze artykuły

VIII Konkurs Win Domowych Łódź 2016

Email Drukuj PDF

Zapraszamy wszystkich chętnych winiarzy do udziału w Konkursie Win Domowych Łódź 2016.

Proszę uczestników o zapoznanie się z poniższym Regulaminem i zwrócenie szczególnej uwagi na sposób oznaczania win konkursowych.

 

Regulamin VIII Konkursu Win Domowych Łódź 2016

1. Konkurs Win Domowych Łódź 2016 jest organizowany przez środowisko winiarzy łódzkich i sponsorowany przez firmę Browin.

2. Rozpoczęcie (ok. godz. 9) i zakończenie konkursu, łącznie z ogłoszeniem wyników, odbędzie się 19 listopada (sobota) 2016 roku w siedzibie firmy Browin (ul. Pryncypalna 129/141 93-373 Łódź).

3. Organizatorzy konkursu wyznaczają Pełnomocnika Konkursu odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne i prawidłowy, czyli zgodny z niniejszym Regulaminem jego przebieg.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni winiarz, wytwarzający amatorsko wina, nie przeznaczone do sprzedaży. Ilość win wystawianych w konkursie przez jedną osobę jest ograniczona do trzech butelek. Udział w konkursie jest jednocześnie potwierdzeniem autorstwa wina.

5. Zabrania się wystawiania w konkursie win kupnych lub zawierających jakikolwiek dodatek wina kupnego.

6. Dodatek miodu w winach jest dopuszczalny pod warunkiem, że miód nie maskuje cech podstawowego surowca wina.

7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wina zabutelkowanego w standardową zieloną szklaną butelkę typu bordeaux o pojemności 0,75 litra.

Butelka bordeaux

9. Jedynym dopuszczalnym zamknięciem jest korek. Wina musujące muszą być w butelkach szampańskich, zamkniętych odpowiednim korkiem i zadrutowanych.

10. Butelki muszą być pozbawione jakichkolwiek naklejek oraz innych oznaczeń umożliwiających ich identyfikację.

11. Wyroby konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przysłać (koszty ponosi nadawca) na adres:
Browin, 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141 z dopiskiem KONKURS w terminie do 17 listopada 2016 r.
Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu.

12. Do każdej butelki muszą być dołączone 2 egzemplarze prawidłowo (jednakowo) wypełnionych formularz zgłoszeniowy formatu A4, który pobrać można TUTAJ. Formularze należy owinąć wokół butelki i przymocować gumką-recepturką.

13. Wszystkie butelki zostaną podzielone na kategorie oraz zawinięte w sposób uniemożliwiający identyfikację. W dniu konkursu zostaną opatrzone w przypadkowe numery konkursowe. Operacji tej dokonają w dniu konkursu przewodniczący odpowiednich komisji.

14. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zachować anonimowość wszystkich win, biorących udział w konkursie.

15. Każdy uczestnik musi zaklasyfikować (i przedstawić tę decyzję w formularzach zgłoszeniowych) swoje wino do jednej z następujących kategorii konkursowych:
I Wina białe i różowe: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 1,5 stopnia (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym).
II Wina czerwone: wytrawne lub półwytrawne.
Maksymalny Balling wina: 1,5 stopnia (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym).
III Wina białe półsłodkie lub słodkie.
IV Wina czerwone półsłodkie lub słodkie.


16. Niewłaściwe zaklasyfikowanie wina przez osobę zgłaszającą (przekroczony Balling maksymalny i/lub niepoprawne określenie barwy wina) może skutkować przeniesieniem wina do właściwej kategorii i komisji. W takiej sytuacji Przewodniczący komisji zgłasza fakt błędnej klasyfikacji Pełnomocnikowi Konkursu, który decyduje co zrobić dalej. Pełnomocnik po sprawdzeniu formularza zgłoszeniowego (rodzaj surowca) i pomiarze cukromierzem może przenieść wino do właściwej kategorii lub pozostawić je i przekazać komisji stosowny komentarz.

17. Pełnomocnik konkursowy ma prawo, na wniosek komisji, dokonać w trakcie trwania konkursu dekodowania wina w celu sprawdzenia poprawności klasyfikacji przeprowadzonej przez organizatorów do danej kategorii. Wino następnie jest ponownie kodowane i kierowane do właściwej komisji. Czynność ta musi być wykonana w miejscu i sposobem uniemożliwiający poznanie wyniku dekodowania innym osobom.

18. Warunkiem odbycia się konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej 5 różnych win, wystawionych przez co najmniej 3 różnych uczestników.

19. Organizatorzy konkursu mogą ograniczyć liczbę kategorii konkursowych, łączyć kategorie bądź wyznaczyć dodatkowe podkategorie w zależności od frekwencji.

20. Komisja konkursowa składa się z minimum pięciu osób.

21. W każdej komisji zostaje ustanowiony przewodniczący który pośredniczy pomiędzy komisją a Pełnomocnikiem, pomaga komisji w pracy swoją wiedzą i doświadczeniem, przestrzega porządku pracy, podaje wina, mierzy Balling, ogłasza przerwy w pracy (z podaniem czasu przerwy).

22. Członkowie komisji konkursowej oceniają wina zakodowane i podawane w kolejności losowej.

23. Wina biorące udział w konkursie będą punktowane według następujących kryteriów:

WYGLĄD maks. 2 pkt:

klarowność maks. 1 pkt:

 • idealnie przezroczyste, z połyskiem 1 pkt

 • przezroczyste 0,5 pkt

 • zamglone, opalizujące, mętne, osad, bąbelki gazu niewłaściwe dla typu wina 0 pkt


kolor maks. 1 pkt:

 • żywy lub przyjemny dla oka 1 pkt

 • brak lub odbarwienie, utleniony, brunatny 0 pkt


AROMAT maks. 4 pkt:

 • złożony, elegancki lub wieloowocowy 4 pkt

 • przyjemny, pociągający lub owocowy 3 pkt

 • czysty lub wyraźnie owocowy 2 pkt

 • prosty lub mało uchwytny lub silnie jedno-owocowy 1 pkt

 • brak, nieprzyjemny, chemiczny (siarkowy, octowy, octan etylu itp.) 0 pkt


RÓWNOWAGA maks. 5 pkt:

słodycz maks. 1 pkt:

 • normalna, właściwa dla typu wina 1 pkt

 • lekki brak lub nadmiar w stosunku do kwasowości 0,5 pkt

 • zdecydowanie nadmierna lub brak w odniesieniu do typu wina 0 pkt


kwasowość maks. 2 pkt:

 • zrównoważona i odpowiednia do typu wina 2 pkt

 • nieco za duża lub za mała 1 pkt

 • brak, nieprzyjemnie ostra, wyraźnie nadmierna, posmak octu 0 pkt


cierpkość/gorzkość (taniny) maks. 1 pkt:

 • zrównoważona, normalna, odpowiednia do typu wina 1 pkt

 • nieco nadmierna lub za mała 0,5 pkt

 • zdecydowanie za duża, nieprzyjemna lub brak 0 pkt


alkohol maks. 1 pkt:

 • poziom odpowiedni do kategorii wina 1 pkt

 • poziom lekko zaniżony lub zawyżony, ale akceptowalny 0,5 pkt

 • wyraźnie nadmierny lub zbyt słabo wyczuwalny 0 pkt


BUDOWA (STRUKTURA) maks. 1 pkt:

 • pełna i/lub odpowiednia do typu wina 1 pkt

 • nieco zbyt delikatna lub za mocna 0,5 pkt

 • pusta (mało ekstraktywna) lub zbyt potężna 0 pkt


SMAK maks. 2 pkt:

 • złożony, wielopłaszczyznowy 2 pkt

 • prosty lub jednoowocowy 1 pkt

 • wadliwy lub chemiczny 0 pkt


FINISZ maks. 1 pkt

 • długi, przyjemny 1 pkt

 • brak lub zanikający szybko 0 pkt


WRAŻENIE OGÓLNE maks. 5 pkt

 • wino zachęcające do dalszej degustacji   5 pkt
 • wino bardzo dobre , przyjemne 4 pkt

 • wino dobre , z charakterem 3 pkt

 • wino poprawne 2 pkt

 • wino przeciętne, bez szczególnie dokuczliwych błędów  1 pkt
 • wino wadliwe, niepijalne 0 pkt

Wino może zdobyć maksymalnie 20 pkt.

24. Sposób obliczania wyników jest następujący:
a) pełnomocnik lub osoby przez niego wskazane obliczają punktację poszczególnych win na podstawie arkuszy ocen sędziów.
b) dla każdego wina usuwane są dwie oceny skrajne (jedna o największej i jedna o najmniejszej ilości punktów).
c) dla poszczególnych win wyliczane są średnie arytmetyczne ucięte wyników według opisu z punktu b). Średnia arytmetyczna ucięta jest podstawą do przyznawania medali.

25. W zależności od ilości zdobytych punktów przyznaje się następujące medale:

18 - 20 pkt medal złoty
16,00 - 17,99 pkt medal srebrny
14 - 15,99 pkt medal brązowy

26. Honorowy tytuł Winiarza Roku 2016 przysługiwać będzie uczestnikowi konkursu, który zdobędzie największą ilość punktów liczonych sumarycznie według zasady:
medal złoty 3 pkt
medal srebrny 2 pkt
medal brązowy 1 pkt

27. Nagrodami w poszczególnych kategoriach są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


28. Nagroda rzeczowa jest przyznawana jeżeli wino spełni oba następujące warunki:
1) zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii,
2) uzyska dostateczną ilość punktów, dającą medal.

29. Zwycięzcy mają prawo posługiwania się odpowiednimi znakami graficznymi (medalami) wyłącznie w odniesieniu do wina identycznego z nagrodzonym (pochodzącego z tego samego nastawu).

30. Wina zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

31. Wszystkie postanowienia organizatorów są ostateczne.

 

Wyniki VII Konkursu Win Domowych Łódź 2015

Email Drukuj PDF

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu znajdują się w arkuszach kalkulacyjnych (format .xls).
Gratuluję srebrnym medalistom - są cztery srebrne medale z nagrodami rzeczowymi - bon na zakupy w firmie Browin.
1. Medal srebrny dla Cezarego Piotra Lacha za wino z dzikiej róży.
2. Medal srebrny dla Edwarda Zwolińskiego za wino z jabłek róży i głogu.
3. Medal srebrny dla Bogdana Pokory za wino z czeremchy.
4. Medal srebrny dla M.Krzysztof za wino z maliny.

Pełna punktacja win oraz medale brązowe znajdują się na odpowiednich arkuszach kalkulacyjnych.

 

Wina białe wytrawne/półwytrawne

Wina białe słodkie/półsłodkie

Wina czerwone wytrawne/półwytrawne

Wina czerwone słodkie/półsłodkie

 

VII Konkurs Win Domowych Łódź 2015

Email Drukuj PDF

Zapraszamy wszystkich chętnych winiarzy do udziału w Konkursie Win Domowych Łódź 2015.

Proszę uczestników o zapoznanie się z poniższym Regulaminem i zwrócenie szczególnej uwagi na zmianę sposobu oznaczania win konkursowych.

 

Regulamin VII Konkursu Win Domowych Łódź 2015

1. Konkurs Win Domowych Łódź 2015 jest organizowany przez środowisko winiarzy łódzkich i sponsorowany przez firmę Browin.

2. Rozpoczęcie (ok. godz. 9) i zakończenie konkursu, łącznie z ogłoszeniem wyników, odbędzie się 07 listopada (sobota) 2015 roku w siedzibie firmy Browin (ul. Pryncypalna 129/141 93-373 Łódź).

3. Organizatorzy konkursu wyznaczają Pełnomocnika Konkursu odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne i prawidłowy, czyli zgodny z niniejszym Regulaminem jego przebieg.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni winiarz, wytwarzający amatorsko wina, nie przeznaczone do sprzedaży. Ilość win wystawianych w konkursie przez jedną osobę jest ograniczona do trzech butelek. Udział w konkursie jest jednocześnie potwierdzeniem autorstwa wina.

5. Zabrania się wystawiania w konkursie win kupnych lub zawierających jakikolwiek dodatek wina kupnego.

6. Dodatek miodu w winach jest dopuszczalny pod warunkiem, że miód nie maskuje cech podstawowego surowca wina.

7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wina zabutelkowanego w standardową zieloną szklaną butelkę typu bordeaux o pojemności 0,75 litra.

Butelka bordeaux

9. Jedynym dopuszczalnym zamknięciem jest korek. Wina musujące muszą być w butelkach szampańskich, zamkniętych odpowiednim korkiem i zadrutowanych.

10. Butelki muszą być pozbawione jakichkolwiek naklejek oraz innych oznaczeń umożliwiających ich identyfikację.

11. Wyroby konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przysłać (koszty ponosi nadawca) na adres:
Browin, 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141 z dopiskiem KONKURS w terminie do 04 listopada 2015 r.
Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu.

12. Do każdej butelki muszą być dołączone 2 egzemplarze prawidłowo (jednakowo) wypełnionych formularz zgłoszeniowy formatu A4, który pobrać można TUTAJ. Formularze należy owinąć wokół butelki i przymocować gumką-recepturką.

13. Wszystkie butelki zostaną podzielone na kategorie oraz zawinięte w sposób uniemożliwiający identyfikację. W dniu konkursu zostaną opatrzone w przypadkowe numery konkursowe. Operacji tej dokonają w dniu konkursu przewodniczący odpowiednich komisji.

14. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zachować anonimowość wszystkich win, biorących udział w konkursie.

15. Każdy uczestnik musi zaklasyfikować (i przedstawić tę decyzję w formularzach zgłoszeniowych) swoje wino do jednej z następujących kategorii konkursowych:
I Wina białe i różowe: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 1,5 stopień (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym).
II Wina czerwone: wytrawne lub półwytrawne.
Maksymalny Balling wina: 1,5 stopień (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym).
III Wina białe półsłodkie lub słodkie.
IV Wina czerwone półsłodkie lub słodkie.


16. Niewłaściwe zaklasyfikowanie wina przez osobę zgłaszającą (przekroczony Balling maksymalny i/lub niepoprawne określenie barwy wina) skutkuje przeniesieniem wina do właściwej kategorii i komisji. Przewodniczący komisji zgłasza fakt błędnej klasyfikacji Pełnomocnikowi, który po sprawdzeniu formularza zgłoszeniowego (rodzaj surowca) i pomiarze cukromierzem może przenieść wino do właściwej kategorii lub pozostawić je i przekazać komisji stosowny komentarz.

17. Pełnomocnik konkursowy ma prawo, na wniosek komisji, dokonać w trakcie trwania konkursu dekodowania wina w celu sprawdzenia poprawności klasyfikacji przeprowadzonej przez organizatorów do danej kategorii. Wino następnie jest ponownie kodowane i kierowane do właściwej komisji. Czynność ta musi być wykonana w miejscu i sposobem uniemożliwiający poznanie wyniku dekodowania innym osobom.

18. Warunkiem odbycia się konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej 5 różnych win, wystawionych przez co najmniej 3 różnych uczestników.

19. Organizatorzy konkursu mogą ograniczyć liczbę kategorii konkursowych, łączyć kategorie bądź wyznaczyć dodatkowe podkategorie w zależności od frekwencji.

20. Komisja konkursowa składa się z minimum pięciu osób.

21. W każdej komisji zostaje ustanowiony przewodniczący który pośredniczy pomiędzy komisją a Pełnomocnikiem, pomaga komisji w pracy swoją wiedzą i doświadczeniem, przestrzega porządku pracy, podaje wina, mierzy Balling, ogłasza przerwy w pracy (z podaniem czasu przerwy).

22. Członkowie komisji konkursowej oceniają wina zakodowane i podawane w kolejności losowej.

23. Wina biorące udział w konkursie będą punktowane według następujących kryteriów:

WYGLĄD maks. 2 pkt:

klarowność maks. 1 pkt:

 • idealnie przezroczyste, z połyskiem 1 pkt

 • przezroczyste 0,5 pkt

 • zamglone, opalizujące, mętne, osad, bąbelki gazu niewłaściwe dla typu wina 0 pkt


kolor maks. 1 pkt:

 • żywy lub przyjemny dla oka 1 pkt

 • brak lub odbarwienie, utleniony, brunatny 0 pkt


AROMAT maks. 4 pkt:

 • złożony, elegancki lub wieloowocowy 4 pkt

 • przyjemny, pociągający lub owocowy 3 pkt

 • czysty lub wyraźnie owocowy 2 pkt

 • prosty lub mało uchwytny lub silnie jedno-owocowy 1 pkt

 • brak, nieprzyjemny, chemiczny (siarkowy, octowy, octan etylu itp.) 0 pkt


RÓWNOWAGA maks. 5 pkt:

słodycz maks. 1 pkt:

 • normalna, właściwa dla typu wina 1 pkt

 • lekki brak lub nadmiar w stosunku do kwasowości 0,5 pkt

 • zdecydowanie nadmierna lub brak w odniesieniu do typu wina 0 pkt


kwasowość maks. 2 pkt:

 • zrównoważona i odpowiednia do typu wina 2 pkt

 • nieco za duża lub za mała 1 pkt

 • brak, nieprzyjemnie ostra, wyraźnie nadmierna, posmak octu 0 pkt


cierpkość/gorzkość (taniny) maks. 1 pkt:

 • zrównoważona, normalna, odpowiednia do typu wina 1 pkt

 • nieco nadmierna lub za mała 0,5 pkt

 • zdecydowanie za duża, nieprzyjemna lub brak 0 pkt


alkohol maks. 1 pkt:

 • poziom odpowiedni do kategorii wina 1 pkt

 • poziom lekko zaniżony lub zawyżony, ale akceptowalny 0,5 pkt

 • wyraźnie nadmierny lub zbyt słabo wyczuwalny 0 pkt


BUDOWA (STRUKTURA) maks. 1 pkt:

 • pełna i/lub odpowiednia do typu wina 1 pkt

 • nieco zbyt delikatna lub za mocna 0,5 pkt

 • pusta (mało ekstraktywna) lub zbyt potężna 0 pkt


SMAK maks. 2 pkt:

 • złożony, wielopłaszczyznowy 2 pkt

 • prosty lub jednoowocowy 1 pkt

 • wadliwy lub chemiczny 0 pkt


FINISZ maks. 1 pkt

 • długi, przyjemny 1 pkt

 • brak lub zanikający szybko 0 pkt


WRAŻENIE OGÓLNE maks. 5 pkt

 • wino zachęcające do dalszej degustacji   5 pkt
 • wino bardzo dobre , przyjemne 4 pkt

 • wino dobre , z charakterem 3 pkt

 • wino poprawne 2 pkt

 • wino przeciętne, bez szczególnie dokuczliwych błędów  1 pkt
 • wino wadliwe, niepijalne 0 pkt

Wino może zdobyć maksymalnie 20 pkt.

24. Sposób obliczania wyników jest następujący:
a) pełnomocnik lub osoby przez niego wskazane obliczają punktację poszczególnych win na podstawie arkuszy ocen sędziów.
b) dla każdego wina usuwane są dwie oceny skrajne (jedna o największej i jedna o najmniejszej ilości punktów).
c) dla poszczególnych win wyliczane są średnie arytmetyczne ucięte wyników według opisu z punktu b). Średnia arytmetyczna ucięta jest podstawą do przyznawania medali.

25. W zależności od ilości zdobytych punktów przyznaje się następujące medale:

18 - 20 pkt medal złoty
16,00 - 17,99 pkt medal srebrny
14 - 15,99 pkt medal brązowy

26. Honorowy tytuł Winiarza Roku 2015 przysługiwać będzie uczestnikowi konkursu, który zdobędzie największą ilość punktów liczonych sumarycznie według zasady:
medal złoty 3 pkt
medal srebrny 2 pkt
medal brązowy 1 pkt

27. Nagrodami w poszczególnych kategoriach są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


28. Nagroda rzeczowa jest przyznawana jeżeli wino spełni oba następujące warunki:
1) zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii,
2) uzyska dostateczną ilość punktów, dającą medal.

29. Zwycięzcy mają prawo posługiwania się odpowiednimi znakami graficznymi (medalami) wyłącznie w odniesieniu do wina identycznego z nagrodzonym (pochodzącego z tego samego nastawu).

30. Wina zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

31. Wszystkie postanowienia organizatorów są ostateczne.

 

Wyniki VI Konkursu Win Domowych Łódź 2014

Email Drukuj PDF

Konkurs win domowych, organizowany w listopadzie w Łodzi, już na trwałe wpisał się w kalendarz wydarzeń winiarskich w Polsce. Potwierdza to rosnące zainteresowanie środowiska winiarzy domowych oraz mediów. Coraz więcej osób postanawia nie tylko wziąć udział w konkursie poprzez przysłanie swoich win, ale również przyjeżdża do Biowinu, by osobiście kibicować, przypatrywać się pracy sędziów i oklaskiwać zwycięzców.

Do szóstej edycji konkursu przysłano 118 win, które podzielono na 4 kategorie na podstawie barwy wina i stopnia słodyczy. Podobnie jak w latach ubiegłych przeważały liczebnie wina półsłodkie i słodkie: czerwone i białe. Cieszy poza tym silna reprezentacja win czerwonych wytrawnych – w szranki stanęły 34 wina. Najmniejszą kategorią były wina białe wytrawne i półwytrawne. Wśród nadesłanych win zdarzyły się także pojedyncze wina musujące, które oceniono w odpowiednich kategoriach.

Na temat stylów i smaków nadesłanych win można by powiedzieć bardzo dużo. W wielu przypadkach odznaczały się one wysokim kunsztem winiarza, pomysłowością i dbałością wykonania. Często prezentowały zadowalający poziom, nieprzynoszący niesławy swojemu twórcy, ale i niedający szans na medale i miejsce na podium. Konkurs nie obyłby się również bez win wyjątkowo nieudanych lub noszących znamiona choroby.

Na uwagę zasługuje duża liczba medali przyznanych we wszystkich kategoriach. Wino medalowe oznacza wino wybitne, które zdecydowanie wyróżnia się na tle innych win. Wśród nich znalazło się także wino odznaczone złotym medalem, co zdarzyło się dopiero drugi raz w historii konkursów win domowych.

Z wynikami konkursu można zapoznać się poniżej:

wina białe wytrawne/półwytrawne
wina białe półsłodkie/słodkie
wina czerwone wytrawne/półwytrawne
wina czerwone półsłodkie/słodkie

 

Regulamin VI Konkursu Win Domowych Łódź 2014

Email Drukuj PDF

Zapraszamy oficjalnie do udziału w Konkursie Win Domowych Łódź 2014. Wszystkich chętnych winiarzy prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 

 

Regulamin VI Konkursu Win Domowych Łódź 2014

1. Konkurs Win Domowych Łódź 2014 jest organizowany przez środowisko winiarzy łódzkich i sponsorowany przez firmę Biowin. Rozpoczęcie (ok. godz. 9) i zakończenie konkursu, łącznie z ogłoszeniem wyników, odbędzie się 15 listopada (sobota) 2014 roku w siedzibie Biowinu.
Organizatorzy konkursu wyznaczają Pełnomocnika Konkursu odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne i prawidłowy, czyli zgodny z regulaminem jego przebieg.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni winiarz, wytwarzający amatorsko wina, nie przeznaczone do sprzedaży. Ilość win wystawianych w konkursie przez jedną osobę jest ograniczona do trzech butelek. Udział w konkursie jest jednocześnie potwierdzeniem autorstwa wina.

Zabrania się wystawiania w konkursie win kupnych lub zawierających jakikolwiek dodatek wina kupnego.

Dodatek miodu w winach jest dopuszczalny pod warunkiem, że miód nie maskuje cech podstawowego surowca wina.

3. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wina zabutelkowanego w standardową zieloną szklaną butelkę typu bordeaux o pojemności 0,75 litra.

Butelka bordeaux

Jedynym dopuszczalnym zamknięciem jest korek. Wina musujące muszą być w butelkach szampańskich, zamkniętych odpowiednim korkiem i zadrutowanych. Butelki muszą być pozbawione jakichkolwiek naklejek oraz innych oznaczeń umożliwiających ich identyfikację.

Wyroby konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przysłać (koszty ponosi nadawca) na adres:
Biowin, 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141 z dopiskiem KONKURS w terminie do 14 listopada 2014 r.
Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Do każdej butelki musi być dołączony prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy formatu A4, który pobrać można TUTAJ. Formularz należy owinąć wokół butelki i przymocować gumką-recepturką.

Wszystkie butelki zostaną opatrzone przez organizatorów standardowymi naklejkami z kolejnymi numerami zgłoszeniowymi.

Zostaną one potem zastąpione przez przypadkowe numery konkursowe. Operacji tej dokonają w dniu konkursu przewodniczący odpowiednich komisji.
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zachować anonimowość wszystkich win, biorących udział w konkursie.

5. Każdy uczestnik musi zaklasyfikować (i przedstawić tę decyzję w formularzu zgłoszeniowym) swoje wino do jednej z następujących kategorii konkursowych:
I Wina białe i różowe: wytrawne lub półwytrawne. Maksymalny Balling wina: 1 stopień (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym).
II Wina czerwone: wytrawne lub półwytrawne.
Maksymalny Balling wina: 1 stopień (wskazanie na cukromierzu laboratoryjnym).
III Wina białe półsłodkie lub słodkie.
IV Wina czerwone półsłodkie lub słodkie.


6. Niewłaściwe zaklasyfikowanie wina przez osobę zgłaszającą (przekroczony Balling maksymalny i/lub niepoprawne określenie barwy wina) skutkuje przeniesieniem wina do właściwej kategorii i komisji. Przewodniczący komisji zgłasza fakt błędnej klasyfikacji Pełnomocnikowi, który po sprawdzeniu formularza zgłoszeniowego (rodzaj surowca) i pomiarze cukromierzem może przenieść wino do właściwej kategorii lub pozostawić je i przekazać komisji stosowny komentarz.

Pełnomocnik konkursowy ma prawo, na wniosek komisji, dokonać w trakcie trwania konkursu dekodowania wina w celu sprawdzenia poprawności klasyfikacji przeprowadzonej przez organizatorów do danej kategorii. Wino następnie jest ponownie kodowane i kierowane do właściwej komisji. Czynność ta musi być wykonana w miejscu i sposobem uniemożliwiający poznanie wyniku dekodowania innym osobom.

Warunkiem odbycia się konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej 5 różnych win, wystawionych przez co najmniej 3 różnych uczestników.

Organizatorzy konkursu mogą ograniczyć liczbę kategorii konkursowych, łączyć kategorie bądź wyznaczyć dodatkowe podkategorie w zależności od frekwencji.

7. Komisja konkursowa składa się z minimum pięciu osób.

W każdej komisji zostaje ustanowiony przewodniczący który pośredniczy pomiędzy komisją a Pełnomocnikiem, pomaga komisji w pracy swoją wiedzą i doświadczeniem, przestrzega porządku pracy, podaje wina, mierzy Balling, ogłasza przerwy w pracy (z podaniem czasu przerwy).

Członkowie komisji konkursowej oceniają wina podwójnie zakodowane.

8. Wina biorące udział w konkursie będą punktowane według następujących kryteriów:

WYGLĄD maks. 2 pkt:

klarowność maks. 1 pkt:

 • idealnie przezroczyste, z połyskiem 1 pkt

 • przezroczyste 0,5 pkt

 • zamglone, opalizujące, mętne, osad, bąbelki gazu niewłaściwe dla typu wina 0 pkt


kolor maks. 1 pkt:

 • żywy lub przyjemny dla oka 1 pkt

 • brak lub odbarwienie, utleniony, brunatny 0 pkt


AROMAT maks. 4 pkt:

 • złożony, elegancki lub wieloowocowy 4 pkt

 • przyjemny, pociągający lub owocowy 3 pkt

 • czysty lub wyraźnie owocowy 2 pkt

 • prosty lub mało uchwytny lub silnie jedno-owocowy 1 pkt

 • brak, nieprzyjemny, chemiczny (siarkowy, octowy, octan etylu itp.) 0 pkt


RÓWNOWAGA maks. 5 pkt:

słodycz maks. 1 pkt:

 • normalna, właściwa dla typu wina 1 pkt

 • lekki brak lub nadmiar w stosunku do kwasowości 0,5 pkt

 • zdecydowanie nadmierna lub brak w odniesieniu do typu wina 0 pkt


kwasowość maks. 2 pkt:

 • zrównoważona i odpowiednia do typu wina 2 pkt

 • nieco za duża lub za mała 1 pkt

 • brak, nieprzyjemnie ostra, wyraźnie nadmierna, posmak octu 0 pkt


cierpkość/gorzkość (taniny) maks. 1 pkt:

 • zrównoważona, normalna, odpowiednia do typu wina 1 pkt

 • nieco nadmierna lub za mała 0,5 pkt

 • zdecydowanie za duża, nieprzyjemna lub brak 0 pkt


alkohol maks. 1 pkt:

 • poziom odpowiedni do kategorii wina 1 pkt

 • poziom lekko zaniżony lub zawyżony, ale akceptowalny 0,5 pkt

 • wyraźnie nadmierny lub zbyt słabo wyczuwalny 0 pkt


BUDOWA (STRUKTURA) maks. 1 pkt:

 • pełna i/lub odpowiednia do typu wina 1 pkt

 • nieco zbyt delikatna lub za mocna 0,5 pkt

 • pusta (mało ekstraktywna) lub zbyt potężna 0 pkt


SMAK maks. 2 pkt:

 • złożony, wielopłaszczyznowy 2 pkt

 • prosty lub jednoowocowy 1 pkt

 • wadliwy lub chemiczny 0 pkt


FINISZ maks. 1 pkt

 • długi, przyjemny 1 pkt

 • brak lub zanikający szybko 0 pkt


WRAŻENIE OGÓLNE maks. 5 pkt

 • wino zachęcające do dalszej degustacji   5 pkt
 • wino bardzo dobre , przyjemne 4 pkt

 • wino dobre , z charakterem 3 pkt

 • wino poprawne 2 pkt

 • wino przeciętne, bez szczególnie dokuczliwych błędów  1 pkt
 • wino wadliwe, niepijalne 0 pkt

 

Wino może zdobyć maksymalnie 20 pkt.

9. Sposób obliczania wyników jest następujący:
a) pełnomocnik lub osoby przez niego wskazane obliczają punktację poszczególnych win na podstawie arkuszy ocen sędziów.
b) dla każdego wina usuwane są dwie oceny skrajne (jedna o największej i jedna o najmniejszej ilości punktów).
c) dla poszczególnych win wyliczane są średnie arytmetyczne ucięte wyników według opisu z punktu b). Średnia arytmetyczna ucięta jest podstawą do przyznawania medali.

10. W zależności od ilości zdobytych punktów przyznaje się następujące medale:

18 - 20 pkt medal złoty
16,00 - 17,99 pkt medal srebrny
14 - 15,99 pkt medal brązowy

Honorowy tytuł Winiarza Roku 2014 przysługiwać będzie uczestnikowi konkursu, który zdobędzie największą ilość punktów liczonych sumarycznie według zasady:
medal złoty 3 pkt
medal srebrny 2 pkt
medal brązowy 1 pkt

Nagrodami w poszczególnych kategoriach są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Nagroda rzeczowa jest przyznawana jeżeli wino spełni oba następujące warunki:
1) zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii,
2) uzyska dostateczną ilość punktów, dającą medal.

Zwycięzcy mają prawo posługiwania się odpowiednimi znakami graficznymi (medalami) wyłącznie w odniesieniu do wina identycznego z nagrodzonym.

11. Wina zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

12. Wszystkie postanowienia organizatorów są ostateczne.

 

Winiarskie mity: „Wino bez drożdży”, czyli o naszych przyjaciołach - drożdżach

Email Drukuj PDF

Drożdże to jednokomórkowe grzyby, rozmnażające się przez pączkowanie lub podział. Człowiek używa ich do produkcji chleba i napojów fermentowanych od początków swojej historii. Mnóstwo jednak czasu musiało upłynąć, zanim w połowie XIX w. zaczęliśmy rozumieć ich rolę w procesie powstawania piwa czy wina. Tym bardziej dziwi fakt, że na początku XXI wieku wciąż jeszcze zdarza się opór niektórych domowych winiarzy przed wiedzą na temat drożdży, w ekstremalnych przypadkach wyrażaną hasłem: wino bez drożdży.

Więcej…
 


Strona 1 z 16