Łódzki Klub Winiarzy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oznaczanie kwasowości lotnej

Email Drukuj PDF

Poza kwasami, które da zmierzyć się za pomocą prostego miareczkowania alkacymetrycznego, w winie znajdują się także kwasy lotne. Należą do nich, przede wszystkim kwas octowy, masłowy i propionowy – generalnie kwasy lotne z parą wodną. Najpierw trochę teorii. Ten rodzaj destylacji stosuje się do odparowywania substancji, które w temperaturze wrzenia ulegają rozkładowi lub polimeryzacji. Jest to metoda pozwalająca wykonać destylację substancji w niższych temperaturach bowiem para wodna obniża prężność par destylowanej substancji. Produktem takiego procesu jest mieszanina wody i substancji.

Samo oznaczenie składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest wspomniana destylacja z parą wodną, drugim zaś miareczkowanie, takie zostało opisane przy okazji oznaczania kwasowości.

Wykonanie takiego oznaczenia w warunkach domowych może być trudne. Przede wszystkim potrzeba nam wytwornicy pary wodnej, lub dodatkowej kolby w której umieścimy wodę. Musimy ją podłączyć tak by para wodna przepływała przez nasza próbkę jak to jest pokazane na poniższym rysunku.

 

Pomiar kwasowości lotnej
 
 

Aby przeprowadzić oznaczenie należy w kolbie umieścić 20 cm3 wina i prowadzić destylację tak, aby w odbiorniku zebrać ok. 120 cm3 cieczy. Następnie destylat ogrzewa się do wrzenia i miareczkuje na gorąco 0,1 molowym roztworem NaOH do odpowiedniej barwy (w zależności od użytego wskaźnika). Następnie kolbę się schładza, dodaje kilka kropli 1 M kwasu siarkowego (IV) w celu zakwaszenia a następnie miareczkuje szybko 0.,2 molowym roztworem jodu wobec skrobi jako wskaźnika.

Otrzymane wyniki interpretujemy według wzoru:

Pomiar kwasowości lotnej


K - kwasowość lotna wina w g. kwasu octowego na 1 l.

a - objętość roztworu NaOH w cm3

b - obj. roztworu jodu,w cm3

n- miano NaOH.

n1 - miano roztworu jodu.

0,06 - liczba gramów kwasu octowego odpowiadająca jednemu miligramorównoważnikowa zasady.

 

Pomiary